Så går återbetalningen till

Så går återbetalningen till

Återbetalningen av de pengar som finns kvar på festivalarmbanden sker i flera steg och påbörjas nästa vecka. För att du ska kunna få en återbetalning krävs att du har skapat en profil samt registrerat din biljett eller ditt armband.

För dig som enbart toppade upp online:
Din profil är redan skapad och återbetalningen kommer automatiskt göras till det bankkort du toppade upp med.

För dig som både toppade upp online samt över disk vid top up-station:
Din profil är redan skapad, men den behöver kompletteras:
1. Logga in på din profil.
2. Fyll i dina uppgifter under fliken Återbetalning.
Klicka här för att skapa eller redigera din profil

För dig som enbart toppade upp över disk vid top up-station:
Det du behöver göra är:
1. Skapa en profil.
2. Under fliken Festivalarmbandet registrera ditt armband med de två sifferkombinationerna från baksidan av chipet.
3. Fylla i dina uppgifter under fliken Återbetalning.
Klicka här för att skapa eller redigera din profil

Kontakta din bank ifall du inte vet vilket BIC/IBAN-nummer du har.
Notera att det finns en serviceavgift på 20 kr, varför summor under 20 kr inte återbetalas.

Vid problem med skapande av profil + registrering av festivalarmband, kontakta festivalarmband@bravallafestival.se